La imminent entrada en vigor del reglament delegat ((UE) 2016/161) que preveu la Directiva Europea 2011/62 / UE (sistema de serialització i identificació unitària dels medicaments), l'objectiu principal és evitar la falsificació de medicaments i la conseqüent amenaça per a la salut pública, fa d'aquesta jornada un nou punt de trobada per als professionals del sector farmacèutic, i poder avaluar la nova casuística.

 

En aquesta segona edició es pretén abordar, des dels diferents agents de la cadena del medicament (indústria, distribució, oficines farmàcia, etc.), la situació actual, com s'ha desenvolupat la implementació, i les perspectives a partir del 9 de febrer de 2019 D'altra banda, també es tractarà, des del punt de vista de l'Administració Sanitària, el compliment de les obligacions de cada un dels agents.