DIRECTOR DE MÀRQUETING (Pla de comunicació i Captació de fons).
  04.03.2019 Nº: 048/2019
Sector:

Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro


Descripción:

Fundació de Barcelona de més de 120 anys de antiguitat, dedicada l’atenció i assistència de nens i joves discapacitats, precisa un/a DIRECTOR DE MÀRQUETING (Pla de comunicació i Captació de fons). 

 enviar Cv AIQS


Funciones:

Funcions:

A.    Fidelització.

ü  Fidelització del volum de donants d’explotació existents. Seguiment del Pla de Fidelització

ü  Creixement de la base de dades amb organitzacions RSC vinculades a l’Activitat 

B.    Comunicació.

ü  Preparació d’ esdeveniments solidaris (2 concerts any/4 esdeveniments esportius culturals)

ü  Estratègia de comunicació interna.

ü  Xarxes socials/Newletter. Desplegament i seguiment de L’activitat.

ü  Seguiment de les actualitzacions de la web.

ü  Preparació / actualització material màrqueting.

C.    Captació de fons.

ü  Plans per incrementar la captació de fons. (persones físiques, persones jurídiques, convocatòries i premis, esdeveniments, ..)

D.    Captació d’usuaris. Màrqueting.

ü  Plans per incrementar l’increment d’activitats dels diferents centres .

Projectes a engegar:

ü  Campanya global de captació. Els Extra-ordinaris. (creativitat, canals, execució, avaluació)

ü  Creació del projecte Club 

ü  Posicionament passiu de la Fundació

ü  Generar continguts d’interès per a mitjans de comunicació de referència.


Experiencia:


Aptitudes:

Requeriments

ü  Capacitació professional acreditada

ü  Aportar iniciativa

ü  Responsabilitat i compromís.

ü  Orientació als clients interns i extern

ü  Fiabilitat.
Posición

Director


Jornada laboral

Jornada completa


Salario